Fredrik Carl Mülertz Størmer (Thale Elisabeth Sørlie & Arne B. Langleite)

Fredrik Carl Mülertz Størmer (d. 1874, Skien – ö. 1957, Oslo) kutup ışıkları fenomeninin matematiksel bir teorisini geliştiren Norveçli bir jeofizikçi ve matematikçiydi. 1903’ten 1946’ya kadar Christiania Üniversitesi'nde (1924 itibariyle ismi Oslo Üniversitesi olarak değiştirildi) saf matematik profesörü olan Størmer, matematiksel çalışmalarına serileri, fonksiyon teorisini ve sayı teorisini çalışarak başladı ve saf matematik üzerine bir dizi makale yazdı. 1903’te Kristian Birkeland’ın manyetik bir küreye elektron bombardımanı yaparak elde ettiği kutup ışığı benzeri etkiyle ilgili yaptığı deneylere merak saldı. Kutup ışıklarının daha yakından bir çalışmasına imkân tanıyan görüntülerini yakalamak için fotoğraf kullanma tekniğinin öncüsü oldu. Meslektaşlarıyla birlikte Norveç’te kurduğu 20 gözlemevinde kutup ışıklarının gelişiminin tüm evrelerinden 40.000’i aşkın fotoğraf elde etti.

Thale Sørlie (d. 1982, Oslo) Oslo'da yaşıyor ve çalışıyor. Fotoğrafçılık toplumu nasıl şekillendirdi ve 1839'daki icadından beri nasıl bilgi edindik? Fizik ve kimya gibi modern bilimleri fotoğraf desteği olmadan hayal etmek zordur. Bu araçlar biliminsanlarının ürettiği bilgiyi ne şekilde ve ne ölçüde etkiler? Bu sorular Thale Sørlie'nin özel ilgi alanları arasında. Göteborg Üniversitesi Güzel ve Uygulamalı Sanatlar ve Performans Sanatları Fakültesi Fotoğraf Bölümü'nden fotoğrafçılık ve görsel sanatlar üzerine çalışmaları ve Oslo Üniversitesi'nden Düşünceler Tarihi alanında yüksek lisans derecesi bulunan Sørlie, fotoğrafçılığın topluma sirayet etmiş fakat neredeyse görünmez olan varlığını inceliyor.

Arne Bolstad Langleite (d. 1975, Skien) Profesör Thomas Cooper'ın danışmanlığında eğitim gördüğü Glasgow Sanat Okulu'nda Güzel Sanatlar (Fotoğraf) derecesi elde etti. Langleite'nin fotoğraf çalışmalarının ana konusu, bizzat fotoğrafın içkin niteliklerinin araştırılmasıdır. Birkaç yıl boyunca Langleite, Sigbjørn Bratlie ile birlikte, neticede nafile kalacak bir sanat yaratma eylemine dönük ihtiyaçla örtüşen İskandinavya'ya özgü, melankolik bir erkekliği incelediği bir dizi enstalasyon, video ve fotoğraf üretti. Yakın zamandaki fotoğraf işlerinde Langleite mimari ve şehir planlamaya bir ilgiye doğru kaymıştır.


Fredrik Carl Mülertz Størmer (b. 1874, Skien – d. 1957, Oslo) was a Norwegian geophysicist and mathematician who developed a mathematical theory of auroral phenomena. Professor of pure mathematics at the University of Christiania (Oslo, after 1924) from 1903 to 1946, Størmer began his mathematical work with studies of series, function theory, and number theory and produced a number of papers on pure mathematics. In 1903 Størmer became interested in Kristian Birkeland’s experiments with the aurora-like effect obtained by bombarding a magnetised sphere with electrons. He pioneered the technique of using photography to capture images of aurora for closer study. He and his colleagues set up 20 observatories in Norway to produce over 40,000 photographs of all stages in the development of aurora.

Thale Sørlie (b. 1982, Oslo) lives and works in Oslo. How has photography shaped society and how have we gained knowledge since its invention in 1839? Modern sciences like physics and chemistry are hard to imagine without photographic aids. In what way and to what extent do these instruments influence the knowledge scientists produce? These questions are of special interest to Thale Sørlie. With studies in photography and visual art at the Department of Photography at the Faculty of Fine, Applied and Performing Arts at the University of Gothenburg, and as a Master in History of Ideas from the University of Oslo, Sørlie investigates photography’s almost invisible omnipresent existence in society.

Arne Bolstad Langleite (b. 1975, Skien) has a degree in Fine Art (Photography) from the Glasgow School of Art, where he studied under Professor Thomas Cooper. The main subject of Langleite's photographic work is an exploration of the inherent properties of photography itself. During a number of years Langleite collaborated with Sigbjørn Bratlie on a series of installations, videos and photographs, looking at a certain Scandinavian, melancholic masculinity in conjunction with the need for, but ultimately futile act of, creating art. In recent photographic works, Langleite has moved towards an interest in architecture and city planning.


Beyoğlu
ARTER

Asmalı Mescit Mah.
İstiklal Cad. No: 211
34433 Beyoğlu