Müge Turan İstanbul'da yerleşik bir film eleştirmeni ve programcısıdır. Sosyoloji ve film eğitimi gören Turan, kariyerine müzik ve film alanlarında gazetecilik yaparak başladı. Birçok yayın için yazmış, önemli dergilerin editörlüğünü yapmış ve Altyazı dergisinin aralarında bulunduğu birkaç süreli yayına halen yazmaktadır. 2008'den beri İstanbul Modern'deki film programlarını yönetmekte olan Turan, From Forbidden Planet to Solaris: Tracing Speculative Film [Yasak Gezegen'den Solaris'e: Spekülatif Filmin Seyrinde] (2012) adlı kitabın yazarı ve FIPRESCI üyesidir. Bunların yanı sıra da 2001 yılından beri radyo programcılığı ve DJ'lik yapmaktadır.


Müge Turan is an Istanbul-based film critic and programmer. She studied sociology and film, started her professional activity as journalist in the fields of music and film. She has written in various publications, served as editor of notable magazines and still writing for a couple of periodicals including the magazine, Altyazı. She is the head of the film programs at İstanbul Modern since 2008. She is the author of the book, From Forbidden Planet to Solaris: Tracing Speculative Film (2012). She is a FIPRESCI member. Last but not least, she is also a radio programmer & DJ since 2001.