James Richards (d. 1983, Cardiff) Berlin'de yaşıyor ve çalışıyor. Tamamlanmaya direnen bir şekilde biriktirdiği imajlar içeren pratiği, filmin ve video projeksiyonunun alışıldık kısıtlamalarını aşıyor. Daha ziyade, videonun materyali devamlı bir manipülasyon kaynağı gibi ele alınıyor ve "çalışma", sürekli bir yeniden oluşturma edimi olarak ortaya çıkıyor. Sanatçının yakın zamandaki solo sergileri arasında CCA Kitakyushu, Japonya ile Chisenhale Gallery, Londra ve Tramway, Glasgow gösterilebilir. Yakın zamandaki grup sergileri arasında ise Frozen Lakes [Donmuş Göller], Artist Space, New York ve The Encyclopedic Palace [Ansiklopedik Saray], Venedik Bienali, 2013 sayılabilir. 2014'te Turner Ödülü'ne aday gösterilen Richards, Carolyn Christov-Bakargiev ve Müge Turan ile beraber 14. İstanbul Bienali film programının küratörlüğünü yapmaktadır.
James Richards (b. 1983, Cardiff) lives and works in Berlin. His practice transcends the usual constraints of film and video projection by accumulating imagery in a manner that resists completion. Rather, the material of video is treated as a resource for constant manipulation, and the 'work' emerges through the act of continual reconstitution. Recent solo exhibitions include CCA Kitakyushu, Japan; Chisenhale Gallery, London and Tramway, Glasgow. Recent group exhibitions include Frozen Lakes, Artist Space, New York and The Encyclopedic Palace, Venice Biennale, 2013. Richards was nominated for the Turner prize in 2014 and is co-curating the film programme of the 14th Istanbul Biennial with Carolyn Christov-Bakargiev and Müge Turan.