Adrian Parr Taft Research Center’in direktörü ve University of Cincinnati’de mimari ve sosyoloji profesörüdür. Bunların yanı sıra da politik felsefe, kültürel eleştiri, çevrecilik ve sosyal teorinin kesişiminde çalışan bir teorisyen, aktivist ve kamu entelektüelidir. 2011’de akademik ve yaratıcı çalışmalarından dolayı UC Rieveschl Ödülü’nü kazanmıştır. Çevre politikaları, anıtsallaştırma, güncel sanat ve kültürel pratikler üzerine bolca yazı yazmıştır. Yakın zamandaki yayınları, The Wrath of Capital [Kapitalin Gazabı] (Columbia University Press, 2013), Hijacking Sustainability [Sürdürülebilirliğe El Koymak] (MIT Press, 2009) ve New Directions in Sustainable Design [Sürdürülebilir Tasarımda Yeni Doğrultular] (Routledge, Michael Zaretsky ile yay.haz.) kitaplarıdır. Theory, Culture, and Society; Childhood; Al Jazeera ve the World Financial Review gibi yerlerde yazıları yayınlanmıştır. “Atılabilir Yaşam Serisi”nin editöryal kurulundadır ve UNESCO su başkanıdır.


Adrian Parr is the Director of the Taft Research Center and Professor of Architecture and Sociology at the University of Cincinnati. She is a theorist, activist, and public intellectual working at the intersection of political philosophy, cultural criticism, environmentalism, and social theory. In 2011 she won the UC Rieveschl Award for scholarly and creative work. She has written extensively on environmental politics, memorialisation, contemporary art and cultural practices. Recent publications include The Wrath of Capital (Columbia University Press, 2013), Hijacking Sustainability (MIT Press, 2009) and New Directions in Sustainable Design (Routledge, co-edited with Michael Zaretsky). She has published articles in Theory, Culture, and Society; Childhood; for Al Jazeera; and the World Financial Review to name a few. She serves on the editorial board of The Disposable Life Series and is a UNESCO water chair.