Wang Hui bir entelektüel tarihçi ve Pekin’deki Tsinghua Üniversitesi’nde edebiyat ve tarih profesörüdür. Birçok yayını arasında China's New Order [Çin’in Yeni Düzeni] (Harvard, 2003), The End of Revolution [Devrimin Sonu] (Verso, 2009), The Politics of Imagining Asia [Asya’yı Tahayyül Etmenin Politikası] (Harvard, 2010), China from Empire to Nation-State [İmparatorluktan Ulus Devlete Çin] (Harvard, 2014) and China's Twentieth Century [Çin’in Yirminci Yüzyılı] (Verso, henüz yayımlanmamış) bulunmaktadır.
Wang Hui is an intellectual historian and Professor of Literature and History at Tsinghua University in Beijing. His main publications include China's New Order (Harvard, 2003), The End of Revolution (Verso, 2009), The Politics of Imagining Asia (Harvard, 2010), China from Empire to Nation-State (Harvard, 2014) and China's Twentieth Century (Verso, forthcoming).