Beatriz Colomina is an architectural historian and theorist who has written extensively on questions of architecture and media and whose work has been published in over 25 languages. She is Professor of Architecture and Founding Director of the interdisciplinary Program in Media and Modernity at Princeton University. Her books include Manifesto Architecture: The Ghost of Mies (2014), Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X (2010), Domesticity at War (2007), Privacyand Publicity: Modern Architecture as Mass Media (1994) and Sexuality and Space (1992). Colomina will co-curate with Mark Wigley the 2016 Istanbul Design Biennial.


Beatriz Colomina mimari ve medya soruları üzerine kapsamlı yazılar yazmış ve işleri 25 dilde yayımlanmış bir mimarlık tarihçisi ve teorisyendir. Princeton Üniversitesi’nde disiplinlerarası Medya ve Modernite Programı’nın kurucu direktörü ve aynı programda mimarlık profesörüdür. Kitapları arasında Manifesto Architecture: The Ghost of Mies [Mimarlık Manifestosu: Mie’nin Hayaleti] (2014), Clip/Stamp/Fold: The Radical Architecture of Little Magazines 196X-197X [Kırp/Damgala/Katla: Küçük Dergilerin Radikal Mimarisi 196X-197X] (2010), Domesticity at War [Aile Yaşamı Savaşta] (2007), Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media [Mahremiyet ve Kamusallık: Kitle Medyası Olarak Modern Mimari] (1994) ve Sexuality and Space [Cinsellik ve Mekân] (1992) bulunmaktadır.