Adila Laïdi-Hanieh

Adila Laïdi-Hanieh Filistin sanatı ve kültürel pratiklerine ve modern Arap entelektüel tarihine odaklanan bir yazar ve akademisyendir. Akademik çalışmaları, eleştiri teorisi, estetik ve ideolojiye ilişkindir. 2009’da yayımlanan Palestine: Rien ne nous Manque ici (Filistin: Burada Hiçbir Şeyimiz Eksik Değil) kitabının yazarıdır. Laïdi-Hanieh, 1996–2005 yılları arasında Ramallah’taki Halil Sakakini Kültür Merkezi’nin kurucu direktörlüğünü yaptı. 1980’lerin başında Fahrelnissa Zeid’in öğrencisiydi.


Adila Laïdi-Hanieh is a writer and academic focusing on Palestinian arts and cultural practices, and on modern Arab intellectual history. Her academic work engages with critical theory, esthetics, and ideology. She published in 2009 Palestine: Rien ne nous Manque ici [Palestine: We Lack for Nothing Here). Laïdi-Hanieh was the founding director of the Khalil Sakakini Cultural Centre in Ramallah from 1996 to 2005.  She was a student of Fahrelnissa Zeid in the early 1980s.