SÖZ EDİMLERİ VE SÖYLEM FORMLARI
SPEECH ACTS AND FORMS OF DISCOURSE
23 Eylül / 23 September
Galata Özel Rum / Galata Greek Pr
16.00 – 17.00
Açık Okul Adalar Konuşuyo...
Open School Islands Speak...