21-22-23 Ekim / October
Cezayir
9.00 – 12.00, 13:00 – 17:00
Teksir Makinesi ile Baskı ve Çoğaltma Atölyesi / Printing and Duplication Workshop with The Mimeograph Machine

Teksir makinesinin tarihsel kullanımına dair bir girizgâhın ardından teksir makinesi ile metin ve görselleri çoğaltmanın imkânlarını araştırmayı mümkün kılacak teknikler tanıtılacaktır.

Atölye çalışmasında kullanılacak teksir makinelerinden biri, Fatma Belkıs ve İz Öztat'ın bienal için ürettikleri Suyu Kim Taşır adlı işinde kullanıldı. Elektrik gerektirmeyen bu analog teknoloji, yakın geçmişte muhalif fikirleri yaymak amacıyla bağımsız yayıncılıkta kullanılıyordu.

Etkinliğin moderatörlüğünü üstlenecek olan Erwin Blok, bir teksir makinesi koleksiyoneridir. Geniş koleksiyonundan yararlanarak bu teknolojinin güncel imkânlarını araştıran uluslararası atölye çalışmalarının yanı sıra, Van Eyck Akademi'de sürekli olarak atölyeler düzenler. Sosyal medya üzerinden örgütlenen Mimeograph Users Group (Teksir Makinesi Kullanıcıları Grubu) aracılığıyla bu teknolojiye ilgi duyan bir ağın örgütlenmesini teşvik etmektedir.

Atölye çalışmasına katılım 15 kişi ile sınırlıdır. Katılmak için izzoztat@gmail.com ve belkisisik@gmail.com adreslerine 17 Ekim'e kadar, teksir makinesinin sunduğu imkânlarla çalışmayı neden istediğinizi açıklayan bir e-posta gönderebilirsiniz.

Starting with an introduction to the historical uses of the mimeograph, the participants will be acquainted with techniques that will enable them to experiment with producing text and images using the technology.

One of the mimeograph machines to be used is exhibited as part of Fatma Belkıs and İz Öztat’s work for the biennial, Who Carries the Water. The technology was carried into the work as an analogue printing technique that doesn’t require electricity and is historically used for independent publishing to disseminate dissident ideas.

Moderator of the event, Erwin Blok is a collector of mimeograph technology and culture, who draws from his vast collection of mimeograph machines and paraphernalia to explore the current potentials of the media through workshops internationally and regularly at Van Eyck Academy. He has been articulating a network of mimeograph enthusiasts through the Mimeograph Users Group community on social media.

Participation is limited to 15 people. To participate, please send an e-mail to izzoztat@gmail.com and belkisisik@gmail.com until the 17th of October, explaining why you would like to experiment with the mimeograph technology.


Katılımcılar / Participants : Erwin Blok,