22 Ekim / 22 October
Cezayir
18.30 – 20.00
Teksir Makinesinin Marifetleri / Mistique of The Mimeograph Machine

12 Mart 1971 Darbesi öncesi ve sonrasında muhalif belgeleri dolaşıma sokmak için Teksir makinesini kullanmış kişiler, teksir makinesi ile çoğaltılmış belgelerden oluşan bir arşiv etrafında anılarını paylaşacak. 

Moderatör Gürhan Ertür, kendisini bir yayıncı, Açık Radyo Programcısı ve sivil toplum aktivisti olarak tanımlamakta.


People, who used the mimeograph machine to disseminate dissident documents prior to and after the 12 March 1971 Coup D’etat in Turkey, will share their memories in the presence of an archive of documents duplicated with the mimeograph machine. 

Moderator Gürhan Ertür identifies himself as a publisher, Açık Radio programmer and civil society activist.


Katılımcılar / Participants : Fatmagül Berktay, Nuri Çolakoğlu, Akın Evren, Tuğrul Paşaoğlu, Gürhan Ertür,