9 Ekim / 9 October
Hrant Dink Vakfı ve Agos - Parrhesia Merkezi / Hrant Dink Vakfı and Agos - Centre for Parrhesia
16.30
Parrhesiastes: Hrant Dink / Parrhesiastes: Hrant Dink

Ferda Keskin: Bir Ziyaret

Bu Cuma, Parrhesia Merkezi'ndeki etkinliklerin ikinci kısmına başlayacağız.

Bize cemiyetin dostlarından, Bilgi Üniversitesi'nden Ferda Keskin eşlik edecek. Ferda, Hrant Dink ve onun yaşamı ile ilişki içerisinde parrhesia hakkında yazmıştı. Biz de bu ziyaret fırsatını kullanarak onun düşüncelerini konuşacağız ve kendi fikirlerimizi paylaşacağız. Konuşma ile ilgilenenleri, saat 16.30'da, Parrhesia Dostları Cemiyeti'ne bekliyoruz.

Diller: Türkçe, İngilizce

Parhesia ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/parrhesia.html


Փառռիսիայի մասնագէտ: Հրանդ Տինք

ֆէրտա Քեսքին: Այցելութիւնն

Ուրբաթ Փառռիսիայի Կեդրոն՝ին մէջ գործունէութիւններուն երկրորդ բաժինին պիտի սկսինք։

Պիտի հանդիպինք Պիլկի Համալսարանէն ֆէրտա Քեսքին՝ին հէտ, որ գրած է փառռիսիայի մասին Հրանդ Տինք՛ը և անոր կեանքը սովորելու համար։ Այս առիթը գործածելով պիտի քննարկենք իրեն մտածումները և պիտի բաժնենք մեր խորհուրդները։ Անոնք վորոնք հետաքրքիր են, կեդրոնին մէջ կրնանք հանդիպիլ ժամը 16.30՝ին։

Լեզուներ ։ Թրքէրէն, Անքլիերէն

Փառռիսիայի մասին աւելի շատ տեղեկոթեան համար: http://www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/parrhesia.html


Visit by Ferda Keskin

Returning from a trip to the mountains and the fall harvest, this Friday, we begin the second half of our activities at the Centre for Parrhesia.

We will be joined by a friend of the society working at Bilgi University, Ferda Keskin, who has written about parrhesia in relation to the practice and life of Hrant Dink. We will use this occasion of his visit to discuss further his thinking and share some thoughts of our own. For those interested to join the discussion please join us at 16.30 at the Centre.

Languages: Turkish, English

For those interested in learning further please visit: http://www.lib.berkeley.edu/MRC/foucault/parrhesia.html


Katılımcılar / Participants : Ferda Keskin,