2 Eylül / 2 September
Cezayir, 2. Oda / Cezayir, Room 2
14.00 – 17.00
Birlikte Okumalar (Griselda Pollock yönetiminde) / Reading With initiated by Griselda Pollock

Leeds Üniversitesi işbirliğiyle / In collaboration with Leeds University

istanbul2015.leeds.ac.ukKatılımcılar / Participants : Bracha L. Ettinger, Griselda Pollock,