5 Eylül / 5 September
Cezayir, 2. Oda / Cezayir, Room 2
10.30 - 11.30
Konuşma: Sanat Tasarımından Öğrendiklerim / Talk: What I Learned In Designing Arts

14. İstanbul Bienali tasarımcısı, Milan merkezli Leftloft’tan Francesco Cavalli’yle sanat tasarımından öğrendiklerine dair bir sohbet.

A conversation with the designer of the 14th Istanbul Biennial, Francesco Cavalli from Leftloft, Milano on what he learned in designing arts.

Katılımcılar / Participants : Francesco Cavalli,