4 Eylül / 4 September
Galata Greek Primary School / Galata Özel Rum İlköğretim Okulu
15.30 – 16.00
Performans: Dalgalıdır Bolis'in Denizi, Ey Ana / Performance: Wavy is the Sea of Bolis, O MotherKatılımcılar / Participants : Haig Aivazian, Beyoğlu Üç Horan (Yerrortutyun) Ermeni Kilisesi Asogik Korosu / The Beyoğlu 'Üç Horan' (Yerrortutyun) Armenian Church Asogik Choir,