4 Eylül / 4 September
Cezayir, 2. Oda / Cezayir, Room 2
18.00 – 21.00
Birlikte Okumalar (Griselda Pollock yönetiminde) / Reading With initiated by Griselda Pollock

Leeds Üniversitesi işbirliğiyle / In collaboration with Leeds University

istanbul2015.leeds.ac.ukKatılımcılar / Participants : Arlette Quynh-Anh Tran, Ali Akay,