Karl Ritter von Frisch

Karl Ritter von Frisch (d. 1866, Viyana – ö. 1982, Münih) hayvan davranış bilimcileri Nikolaas Tinbergen ve Konrad Lorenz ile 1973’te Fizyoloji veya Tıp Nobel Ödülü’nü kazanan Avusturyalı bir etologdu. Çalışmaları balarısının duyusal algılarını merkez aldı ve Frisch ayrıca sallanma dansının anlamını ilk tercüme edenlerden oldu. Münih Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan birkaç yıl sonra, 1919’da burada profesörlük görevine getirildi. Enstitüsü II. Dünya Savaşı’nda imha edildiğinde 1946’da Avusturya’daki Graz Üniversitesi’ne gitti ve Münih enstitüsü tekrar açılınca geri döndü. 1958’de emekliye ayrılsa da araştırmalarına devam etti.


Karl Ritter von Frisch (b. 1866, Vienna – d. 1982, Munich) was an Austrian ethologist who received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1973, together with animal behaviourists Nikolaas Tinbergen and Konrad Lorenz. His work centred on investigations into the sensory perceptions of the honey bee and he was one of the first to translate the meaning of the waggle dance. A few years after receiving his doctorate from Munich University, he became a professor there in 1919. After his institute was destroyed in World War II, he went to the University of Graz in Austria in 1946, until the Munich institute was reopened. He retired in 1958 but continued his research.


Beyoğlu
İstanbul Modern

Meclis-i Mebusan Cad.
Liman İşletmeleri Sahası
34433 Tophane